Bedrijfs- en kantoorruimte

De Marne 34
kantoren van 26 m² tot 50 m² en/of

bedrijfshallen van 85 m² tot 185 m²